ZBOŽÍ V AKCI

Cena 750 Kč (31 Eur)
skladem

KONTAKTY

Andrea
Cerhenice
andrea@kartarka-vestkyne.cz
tel: + 420 725 43 43 59
napište nám
Bankovní spojení:
2000256793/2010

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 199 Kč (8 Eur)
skladem
Cena 750 Kč (31 Eur)
skladem

Podmínky prodeje

Podmínky zhotovení výkladu:

1. Objednávka:

 • 1.1. v objednávce je nezbytné úvést následující údaje, a to pro všechny osoby,  pro které je výklad určen:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • typ výkladu (pokud je objednávka přes e-shop nebo aukci, je typ výkladu již stanoven automaticky)
  • otázka, v případě jednokartového výkladu

Jestliže nebudou v objednávce uvedeny všechny potřebné údaje, výklad nemůže být zhotoven.

 • 1.2. pokud je požadavek na expresní výklad, je nutné přiložit i doklad o zaplacení a předem dohodnout je-li volný termín pro zhotovení tohoto výkladu.

Odeslání platby nezakládá automaticky nárok na zhotovení výkladu!

2. Platba:

 • 2.1. platba za výklad probíhá předem a to na bankovní účet, pokud není dohodnuto předem jinak.
 • 2.2. ve zprávě pro příjemce je nutné uvést vaše celé jméno, aby mohla být platba identifikována a výklad proveden. Pokud tato informace u převodu uvedena není, výklad není možné provést a platba bude navrácena zpět na účet plátce.
 • 2.3. pokud byla odeslána platba ještě před zajištěním volného termínu, a není-li možné výklad v tomto termínu provést, platba bude v plné výši obratem navrácena.
 • 2.4. výklad bude zhotoven až po připsání platby na účet a od této doby začíná běžet lhůta pro jeho zhotovení.
 • 2.5. výklady se znažím zhotovit v co nejkratším možném termínu. Během výkladu se však může stát, že karty napoprvé nesdělí žádnou odpoveď (platí zejména při velkých výkladech) a výklad je tedy nutné opakovat. Proto maximální běžná doba do zhotovení výkladu je obvykle do 72 hodin. (pracovní hodiny pracovní dny)
 • u talisamnů počítejte s dodaním do 3 týdnů, v ideálních podmínkách 10 dní
 • 2.6 pokud je tato doba delší nebo neposkytují-li karty odpoveď na položenou otázku platba bude navrácena plátci zpět nebo dohodnuto prodloužení termínu zhotovení výkladu.
 • 2.7. jestliže  máte zájem o expresní výklad je nutné dohodnout termín předem před jeho zaplacením.
 • 2.8. výklad je vytvořen do PDF souboru, který je odeslán na emailovou adresu poskytnutou při objednávce.

3. Zhotovení výkladu:

 • 3.1. Nenesu žádnou odpovědnost při nedoručení výkladu z následujících důvodů:
  • 3.1.1. poskytnutní nesprávné emailové adresy
  • 3.1.2. plné schránky příjemce, kdy není možné výklad doručit
  • 3.1.3. nefunkčnosti emailové schránky z důvodu poruchy nebo odstávky
 • 3.2. Při kontrole doručení výkladu si, prosím, kontrolujte i složku „Nevyžádané pošty“ vašeho emailového klienta zda-li nedošlo k falešné identifikaci výkladu jako spam a nasměrování do této složky. případně mě kontaktujte telefonicky na čísle 725 43 43 59. Nejsem bohužel pořád k zastižení na e-mailu.
 • 3.3. ke každému výkladu je možné zdarma požádat o vysvětlení k jakékoliv části výkladu pokud není pro klienta pochopitelná.
 • 3.4. je možné položit i doplňující dotazy rozšiřující výklad a to v rozsahu nepřekračujícím počet 3.
 • 3.5. maximální doba pro podání doplňujícího dotazu k výkladu je 6 měsíců.
 • 3.6. maximální doba pro žádost o vysvětlení k provedenému výkladu je 30 dní.

Vyhrazuji si právo odmítnutí jakéhokoliv výkladu a to bez udání důvodu. Pokud již byla připsána na můj účet platba za výklad, bude obratem odeslána zpět na účet plátce!

4. Doplňující dotazy:

 • 4.1. Podmínky pro doplňující dotazy a žádosti o vysvětlení:
  • 4.1.1. odeslání dotazu k výkladu emailem
  • 4.1.2. přiložení originálního PDF souboru s výkladem

Pokud nebude přiložen originální výklad nemohu zaručit zodpovězení otázek či vysvětlení k výkladu.

5. Reklamace

Pro uplatnění reklamace, prosím, použijte následující formluář: Formulář pro uplatnění reklamace

6. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy + formulář odstoupení od smlouvy

Zde si můžete stáhnout poučení o právu na odstoupení od smlouvy + formluář: Poučení o odstoupení od smlouvy

nebo pouze formulář o odstoupení od smlouvy: Formulář odstoupení od smlouvy

 

 

Obecné podmínky:

Každý výklad zachycuje aktuální situaci, která existuje v době zhotovení výkladu. Pokud karty promluví a doporučí nějaké řešení, je již na straně klienta, zda-li se jimi bude řídit. Pokud odmítne není možné výsledek výkladu porovnávat s následnou situací. 
(např. jestliže karty ve vztahu označí jako problém partnerskou nedůvěru a šťastné fungování vztahu spojí s jejím odstraněním není možné, aby klient napadal výklad jako nepřesný pokud nedojde k odstranění této nedůvěry a tím k následnému rozvrácení vztahu nebo jeho ukončení).

 

V případě jednokartového výkladu je potřeba položit vaší otázku co nejkonkrétnější. Čím přesněji bude dotaz formulován, tím přesnější mohou karty poskytnout odpověď. (např. v otázce na těhotenství dotaz „otěhotním ještě“ je časově velmi nepřesný.  Lepší formulace by mohla být např. „otěhotním v následujících x měsících“ apod.).

Základní výklady obsahují budoucnost po dobhu jednoho roka kromě výkladů jednokaretních, které pojímají buducnost celkově.

Karty zde nejsou jako náhrada za Vaše svobodné rozhodnutí a myšlení. Poskytují vám vodítka pro důležité životní situace a možná řešení při životních problémech. Karty za vás nikdy nic nevyřeší, vždy to budete vy sami, kdo vše ovlivňuje. Pokud se radou karet nebudete řídit nebo neodstraníte to, kde karty nalezly příčinu vašeho problému nemůžete očekávat zlepšení situace či průběh tak jak je karty označily.

YzI3Yjl